Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van LEDstekoop (http://www.LEDstekoop.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van LEDstekoop betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van LEDstekoop.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van LEDstekoop berusten bij SKY-Technology BV. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van LEDstekoop is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan M. Bustraan, info@LEDstekoop.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast voor het afhandelen van de door u ingegeven orders, betaling en verzending daarvan.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van LEDstekoop geeft LEDstekoop geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van LEDstekoop.

LEDstekoop kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van LEDstekoop, de onmogelijkheid de website van LEDstekoop te gebruiken, uit de levering van producten en/of diensten door LEDstekoop of het gebrek aan levering van diensten door LEDstekoop.

Wijzigingen

De inhoud van de website van LEDstekoop wordt regelmatig bijgewerkt. LEDstekoop behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van LEDstekoop te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 9 augustus 2013.